SELKÄYDINVAMMA

 

Selkäydinvamma voi syntyä kenelle tahansa. ONNIn avustajat mahdollistavat yksilöllisen, sujuvan arjen myös vammautuneelle.

 

 

Apu löytyy täältä - ota yhteyttä ›

Mikä on selkäydinvamma?

Selkäydinvamma on selkäytimen vaurio, joka muuttaa selkäytimen toimintaa tilapäisesti tai pysyvästi. Vaurion seurauksena on lihasten ja tuntoaistin toiminnan häiriö.

Miten selkäydinvamma syntyy?

Selkäydinvamman syynä ovat useimmiten tapaturmainen selkärangan tai kaularangan nikaman murtuma.

Muita syitä voivat olla selkäytimen alueen:

 • Kasvaimet
 • Tulehdukset
 • Verenkiertohäiriöt
 • Selkäydinkanavan ahtautuminen
 • Välilevytyrä
 • Rangan yliojennusvamma

Kenelle selkäydinvamma syntyy?

Selkäydinvamma voi syntyä kenelle tahansa. Riskiryhmässä ovat 16-30 -vuotiaat miehet. Heillä vaurio syntyy useimmiten liikenneonnettomuuksissa. Iäkkäillä vammautuminen tapahtuu yleensä erilaisissa putoamis- ja kaatumistapaturmissa.

Selkärankareumaa sairastavilla tapaturmaisen selkäydinvaurion riski on yli 10-kertainen. Syynä on puolella heistä pelkkä kaatuminen.

Mitä oireita selkäydinvammasta seuraa?

Oireet riippuvat muun muassa vaurion tasosta ja selkäydinvaurion tyypistä. Selkäytimen vammasta voi seurata:

 • Lihasvoiman heikkenemistä tai puuttumista
 • Lihasten surkastumista
 • Tuntoaistin heikkenemistä tai puuttumista
 • Autonomisen hermoston toiminnan häiriöitä
 • Rakon, suolen ja sukupuolielinten toiminnan häiriöitä
 • Painehaavoja (liikkumattomuuden seurauksena)
 • Infektioita
 • Hengityselinten ongelmia

Miten selkäydinvammat luokitellaan?

Taso, jolla selkäydinvaurio on tapahtunut sekä vaurion tyyppi määrittävät oireet ja jäljelle jääneet toiminnot.

Selkäydinvaurion syy

 • Vamman seurauksena syntynyt (traumaattinen)
 • Ei-vamman seurauksena syntynyt (ei-traumaattinen)

Selkäydinvaurion taso

 • Kaularanka
 • Rintaranka
 • Lanneranka
 • Ristiluu

Selkäydinvaurion tyyppi

 • Täydellinen
 • Osittainen

Täydellisessä selkäydinvammassa kaikki vauriotason alapuoliset toiminnot ovat menetettyjä. Osittaisessa selkäydinvammassa osa lihasten liikkeisiin tai ihon tuntoaistiin liittyviä toimintoja on säilynyt vaurioalueen alapuolella.

Kaularangan vaurioissa syntyy neliraajahalvaus eli tetraplegia.

Miten selkäydinvamma diagnosoidaan?

Selkäydinvamma diagnosoidaan kuvantamistutkimuksilla ja neurologisella tutkimuksella. Tutkimuksilla selvitetään neurologinen vauriotaso ja vaurion täydellisyys. Vaurion täydellisyys arvioidaan AIS-luokituksella (engl. Association Impairment Scale). Vaurion taso ja tyyppi suositellaan arvioitavan:

 • Päivittäin ensimmäisen 3 vuorokauden aikana vammasta
 • Seurannoissa 3, 6 ja 12 kk välein

Kuvantamistutkimuksina käytetään:

 • tietokonetomografia (TT)
 • magneettitutkimusta (MRI).

Voiko selkäydinvammasta parantua?

Selkäydinvammoja pidetään ainakin jossain määrin parantumattomina, eikä niitä siis voida parantaa. Vamman jälkeen voi kuitenkin tapahtua jonkinlaista lihasten voimien ja ihotunnon palautumista.

Mikä on selkäydinvamman saaneen ennuste?

Selkäydinvamman saaneiden elinajan ennuste on pidentynyt viime vuosikymmenten aikana, mutta se on edelleen lyhyempi kuin muun väestön.

Miten selkäydinvammoja hoidetaan?

Selkärankavamman leikkaushoidolla saatetaan tukevoittaa selkäranka mekaanisesti ja palauttaa selkäydinkanavan muoto ja laajuus. Kuntoutus on keskeinen selkäydinvammojen hoitomuoto. Sillä pyritään ylläpitämään jäljellä olevaa toimintakykyä.

Uusina tutkimuksen kohteena olevina hoitoina ovat:

 • Kantasolusiirrot
 • Erikoismateriaalit kudosten tukena
 • Puettavat ulkoiset tukirangat (engl. robotic exoskeleton)

Mitä tarkoittaa tetraplegia?

Tetraplegia tarkoittaa osittaista tai kokonaista kaikkien neljän raajan halvaantumista.

Mitä tarkoittaa paraplegia?

Paraplegia tarkoittaa alaraajojen halvaantumista.

Kuinka yleisiä selkäydinvammat ovat?

Suomessa Invalidiliiton Käpylän kuntoutuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan tapaturmaisia selkäydinvaurioita ilmaantuu vuosittain keskimäärin 14 tapausta miljoonaa asukasta kohden. Suomessa arvioidaan olevan 3000 tapaturmaisesti selkäydinvaurion saanutta henkilöä.

Miten selkäydinvammoja voidaan ehkäistä?

Selkäydinvammojen ehkäisy keskittyy erilaisten tapaturmien ehkäisyyn:

 • Liikennetapaturmien ehkäisy
 • Työtapaturmien ehkäisy
 • Kaatumisten ehkäisy