Olenko oikeutettu henkilökohtaiseen apuun?

 

Opastamme mielellämme sinua kaikissa henkilökohtaiseen apuun liittyvissä asioissa.

 

Apu löytyy täältä ›

Mitä henkilökohtainen apu on?

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun tarkoituksena on antaa mahdollisuus vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle henkilölle selviytyä yhdenvertaisesti päivittäisissä toiminnoissa. Henkilökohtainen apu on:
Vammaisille kuuluva vammaispalvelulain mukainen maksuton oikeus
Itsenäisen elämän mahdollistaja vaikeavammaiselle henkilölle
Välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua arkeen liittyvissä toimissa
Palvelua, jota asiakas voi hankkia valitsemaltaan palveluntuottajalta kunnalta saamallaan palvelusetelillä.

 

Kenelle henkilökohtaista apua myönnetään?

Henkilökohtaista apua myönnetään vammaisille henkilöille. Vammaisilla tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista.

 

Mihin tarkoitukseen henkilökohtaista apua myönnetään?

Palvelu on esimerkiksi tukea:

 • Päivittäisissä toimissa
 • Työssä ja opiskelussa
 • Harrastuksissa
 • Yhteiskunnallisessa osallistumisessa
 • Sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Kuka henkilökohtaisen avun myöntää?

Palvelu voi käsittää monenlaista apua ja tukea niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin. Henkilökohtaisen avun myöntää henkilön hakemuksesta asuinkunnan sosiaalityöntekijä erillisellä päätöksellä. Hakemus on kirjallinen. Henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit täyttävällä vammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hän omasta mielestään sitä tarvitsee.

Henkilökohtaisen avun hakeminen saattaa joskus olla haastavaa. Lue, mitä hakemuksen kirjoittamisessa on hyvä ottaa huomioon.

 

HYVIN TÄYTETTY HAKEMUS ON TÄRKEÄ

Henkilökohtaisen avun hakeminen voi olla hankalaa. Samalla se on kriittinen hetki: sen perusteella sosiaalitoimisto päättää avun tarpeesta ja avustamistunneista. Heinä-elokuussa 2014 tekemämme tutkimuksen mukaan lähes puolet (48 %) henkilökohtaista apua kertoi, että hakemusta laatiessaan olisi tarvinnut apua hakemuksen täyttämiseen.

Huomioi hakemusta laatiessasi:

 • Täytä kaikki tiedot tarkasti, jotta hakemusta ei tarvitse myöhemmin täydentää
 • Kuvaa kaikki vammat tai sairauden tarkasti
 • Liitä tarvittaessa mukaan lääkärinlausunnot ja todistukset
 • Kuvaa yksityiskohtaisesti, miten vamma tai sairaus rajoittaa tai haittaa elämääsi
 • Kirjaa oma arviosi henkilökohtaisen avun tarpeesta päivittäisissä toiminnoissa
 • Kirjaa oma arviosi henkilökohtaisen avun tarpeesta harrastuksissa, tapahtumiin
 • osallistumisessa sekä ihmissuhteiden ylläpitämisessä
 • Kuvaile tarkasti ja riittävän monipuolisesti millaista apua tarvitset ja mihin asioihin tarvitset avustamista
 • Kysy neuvoa, mikäli et tiedä tai olet epävarma hakemusta täyttäessäsi

Henkilökohtaisen avun hakeminen saattaa joskus olla haastavaa. Mikäli tarvitset apua henkilökohtaisen avun hakemiseen, jätä yhteydenottopyyntö täyttämällä oheinen lomake. Voit kirjoittaa lomakkeeseen kuvauksen henkilökohtaisen avustajan tarpeestasi, mutta lähetys onnistuu myös ilman tarkempia tietoja.