LIHASTAUDIT VAIKEUTTAVAT ARJESSA SELVIÄMISTÄ

 

Henkilökohtaisen avun saaminen on tärkeä osa lihastautia sairastavan ihmisen hyvinvointia. 

 

Apu löytyy täältä - ota yhteyttä ›

sisältö:

  • Lihastaudit oireilevat eri tavoin
  • Henkilökohtaista apua arjesta selviytymiseen

Lihastaudit eli myopatiat aiheuttavat tyypillisesti tahdonalaisten lihasryhmien heikkoutta ja surkastumista, mutta joskus myös lihasten väsymistä, jäykkyyttä ja kipuja. Henkilökohtaisen avun saaminen on tärkeä osa lihastautia sairastavan ihmisen hyvinvointia.

Lihastaudit oireilevat eri tavoin

Lihastauteihin eli myopatioihin kuuluu suuri joukko erilaisia sairauksia: lihasdystrofiat, kongenitaaliset lihastaudit, myotoniat, tulehdukselliset sekä metaboliset eli aineenvaihdunnalliset lihastaudit. Monet lihastaudeista ovat perinnöllisiä.

Lihastaudin syy voi olla joko itse lihassolussa tai hermoston ja lihasten välisessä toimintahäiriössä. Hermo-lihasperäisistä neuromuskulaarisairauksista kärsiviä arvioidaan Suomessa olevan noin 10 000 henkilöä. Oireet voivat samassa sairaudessa vaihdella hyvin paljon eri ihmisillä aina lievästä toimintahäiriöstä vaikeavammaisuuteen asti. Neuromuskulaaritaudit eivät kuitenkaan yleensä vaikuta älyllisiin ja henkisiin ominaisuuksiin.

Lihastaudin oireet voivat ilmetä jo vastasyntyneellä tai myöhemmin lapsuudessa, nuoruudessa tai aikuisiällä. Sairauksien etenemisnopeus on vaihteleva. Usein oireet etenevät hitaasti, mutta joissakin taudeissa eteneminen on nopeampaa ja elinikä voi lyhentyä huomattavastikin.

Henkilökohtaista apua arjesta selviytymiseen

Lihassairauden edetessä liikkumisesta tulee hankalampaa ja ulkopuolisen avun sekä apuvälineiden tarve jokapäiväisissä toiminnoissa lisääntyy. Käveleminen vaikeutuu, tasapaino heikentyy ja raajojen heikkous voi estää omatoimisen suoriutumisen arkiaskareista. Oireiden vaikeudesta riippuen henkilökohtainen avustaja voi olla lihastautia sairastavalle henkilölle joko itsenäistä elämää tukeva apu tai suoranainen välttämättömyys.

Lihastauteja ei useinkaan voida parantaa eikä niihin ole lääkinnällistä hoitoa. Kokonaisvaltaisella kuntoutuksella voidaan kuitenkin vaikuttaa lihastautia sairastavan ihmisen toimintakykyyn. Fyysisen kuntoutuksen lisäksi sairastuneen ja hänen perheensä tukeminen on tärkeää, samoin kuin arjesta selviytymisen helpottaminen. Henkilökohtaisen avun keinoin pystytään mahdollistamaan kotona selviytyminen, opiskelu tai harrastaminen yksilöllisten toiveiden mukaan.