PALVELUSOPIMUS

Tässä sopimuksessa sovelletaan Kiinteistöpalvelualan Yleisiä Sopimusehtoja 2007 (KP YSE 2007)

 

SOPIMUSSUHDE

Palvelusopimus koskee työn tilaajan, myöhemmin asiakas, ja toimeksiantajan, myöhemmin ONNI kotisiivous, välistä sopimusta.

 

VOIMASSAOLO

Sopimus tulee voimaan tilauksen vahvistuksen yhteydessä ja on voimassa toistaiseksi, jollei muuten mainita. Palvelusopimus tehdään kirjallisena ja siitä on yhtenevä kappale kummallakin sopijaosapuolella. Irtisanomisaika on molemmilla osapuolilla yksi (1) kuukausi irtisanomishetkestä lukien. Irtisanominen tulee tehdä puhelimitse tai kirjallisesti ONNI kotisiivouksen asiakaspalveluun. ONNI kotisiivouksella on oikeus purkaa palvelusopimus päättymään välittömästi, mikäli asiakas rikkoo sopimuksen ehtoja tai laiminlyö sopimuksen mukaisia maksuja.

 

MUUTOKSET TOIMITUSAIKOIHIN

Mikäli asiakas haluaa muuttaa tai peruuttaa sovitun palveluajan, on hänen tehtävä se viimeistään viisi (5) arkipäivää aikaisemmin ONNI kotisiivouksen asiakaspalveluun. Mikäli asiakas haluaa pidemmän tauon palveluun, on asiakkaan ilmoitettava siitä ONNI kotisiivouksen asiakaspalveluun kuukausi ennen toivotun tauon alkamista. Mikäli asiakas peruuttaa sovitun palveluajan myöhemmin, kuin viisi päivää ennen, veloittaa ONNI kotisiivous palvelun täyden hinnan. Ylivoimaisen esteen sattuessa on ONNI kotisiivouksella oikeus perua palvelu.

Mikäli palveluaika osuu arkipyhäksi, pyritään palvelu siirtämään toiseen ajankohtaan.

 

PALVELUSOPIMUKSEN OSAPUOLTEN VASTUUT

ONNI kotisiivouksella on vastuu suorittaa sovittu palvelu erillisen palvelukuvauksen mukaisesti. ONNI kotisiivous vastaa palvelun suorittajien vakuuttamisesta sekä palvelun vastuuvakuuttamisesta.

Asiakkaalla on vastuu siitä, että palvelukuvauksessa on listattu ja kuvattu asiakkaan kohteessa olevat kallisarvoiset esineet ja irtaimisto, jotka vaativat erityistä huomiota. Näiden esineiden siivoamisesta tulee olla erikseen kirjallisesti sovittu koskien puhdistusaineita ja materiaaleja ja sitä, kosketaanko niihin ollenkaan.

 

LAADUNVARMISTUS

Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen suoritetun palvelun laatuun, on hänen raportoitava siitä ONNI kotisiivouksen asiakaspalveluun viipymättä, viimeistään kahden (2) päivän kuluessa palvelun suorituksesta. Mikäli asiakas havaitsee vahingon, on hänen ilmoitettava siitä

ONNI kotisiivouksen asiakaspalveluun viipymättä, viimeistään kahden (2) viikon kuluttua tapahtuneesta.

 

AVAIMET

Mikäli asiakas luovuttaa ONNI kotisiivoukselle avaimet, täytetään niistä kirjallinen luovutustodistus kahtena kappaleena. Jos asiakkaalla on hälytysjärjestelmä, on hän velvollinen ilmoittamaan sen koodin ja ohjeet siitä, miten hälyttimen saa pois päältä työn tekemisen ajaksi. Mikäli koodia ja ohjeita ei ilmoiteta, ONNI kotisiivous ei ole velvollinen korvaamaan mahdollisesta hälytyksestä aiheutuneita kustannuksia. Mikäli asiakas ei luovuta avainta, on hän velvollinen huolehtimaan ONNI kotisiivouksen työntekijöiden sisäänpääsyn sovittuina ajankohtina.

 

HINNOITTELU

Palvelukuvauksessa sovittu tuntihinta on voimassa arkisin 07.00 – 18.00. Muina aikoina suoritetusta palvelusta veloitetaan korotettu kaksinkertainen hinta. Palvelun minimityöaika on kaksi (2) tuntia. Käyntihinta kattaa palvelusopimuksessa sovitut toimet, siivousaineet, siivousvälineet sekä matkakulut. Asiakas on velvollinen osoittamaan ONNI kotisiivoukselle maksuttoman parkkipaikan palvelun ajaksi. Muussa tapauksessa asiakkaalta veloitetaan pysäköintikuluja 6 €/h. Vaihtoehtoisesti asiakas voi osoittaa ONNI kotisiivouksen työntekijälle palvelun ajaksi käyttöön sellaiset työvälineet, joita ei voi kuljettaa mukana julkisissa kulkuvälineissä.

ONNI kotisiivouksella on oikeus hinnanmuutoksiin, jotka johtuvat sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuneista muutoksista, kahden (2) kuukauden ennakkovaroitusajalla. Mikäli asiakas ei hyväksy hinnanmuutosta, on hänellä oikeus purkaa palvelusopimus kuukauden ilmoitusajalla.

ONNI kotisiivous laskuttaa kerran kuukaudessa jälkikäteen sovitusti joko sähköpostitse, postitse tai verkkolaskuna. Paperilaskun lähettämisestä veloitetaan 5 € laskutuslisä. Maksuehto laskuissa on 14 päivää ja viivästyskorko kulloinkin voimassa olevan lain mukainen.

 

TIETOSUOJA

ONNI kotisiivouksen työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, joka koskee kaikkea tietoa, jota työntekijät työnsä aikana voivat saada asiakkaasta, tämän kiinteistöstä tai muusta omaisuudesta. ONNI kotisiivous ei jaa kolmansille osapuolille asiakastietojaan ja sitoutuu noudattamaan Tietosuojalakia (1050/2018) kaikin osin.

 

ERIMIELISYYDET JA RIITA-ASIAT

Erimielisyydet ja riita-asiat pyritään sopimaan sopimusosapuolten välillä ja ONNI kotisiivous korjaa palvelukuvauksessa kuvatuissa palveluissa havaitut ja määräaikana raportoidut puutteet. Mahdolliset riita-asiat sovitetaan Helsingin käräjäoikeudessa