MED GROUP ON HYVÄN ELÄMÄN TARJOAJA 

Med Group on nopeasti kasvava, dynaaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritys, joka toimii sekä julkisen sektorin että kuluttajien luotettavana kumppanina. Palvelemme yksityisasiakkaita heidän henkilökohtaisessa arjessaan tuottamalla kotiin vietäviä palveluita sekä yksityisten hammaslääkäriasemiemme kautta.

Toimimme joustavasti, nopeasti ja jokaisen asiakkaan toiveita kuunnellen. Tarjoamme kokonaisvaltaisia ja monipuolisia palveluita valtakunnallisesti. Päätoimialojamme ovat suun terveydenhuolto, hoivapalvelut, lääkäripalvelut sekä ensihoito.

Syksyllä 2017 uudistimme brändimme ja aloimme käyttää itsestämme nimeä Onni. Onni on terveydenhuollon uusi kumppani, jonka sinä saat valita. Onni on elämän pieniä ja isoja asioita. Uskomme ihmisiin ja heidän kyvykkyyteensä muuttaa maailmaa paremmaksi.

Meillä on yli kaksi tuhatta ammattitaitoista ihmistä edistämässä suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Uskomme, että pienillä, hyvillä arjen kohtaamisilla on suuri merkitys ihmisten elämässä. Voimme tehdä yhdessä tästä elämästä hyvän.

Siitä tulee Onni.

Onni on rakentaa hyvää elämää yhdessä

Toimintamme ytimessä on luottamukseen perustuva, ihmislähtöinen ja kokonaisvaltainen palvelu. Kehitämme yksilöllisesti huomioon ottavia, sujuvia ja koko Suomeen vaikuttavia terveys- ja sosiaalialan palveluita.

Työmme erinomainen laatu ja palveluidemme toimitusvarmuus perustuu sekä kokemukseemme monipuolisten terveydenhuollon palveluiden tuottamisessa että henkilökuntamme kattavaan kliiniseen kokemukseen ja ihmislähtöiseen otteeseen.

Haluamme rakentaa hyvää elämää yhdessä alan huippuammattilaisten kanssa ja kuunnella arjessa palveluja käyttäviä ihmisiä. Autamme osaltamme varmistamaan, että oikeudenmukaiset ja tasa-arvoiset hoitomahdollisuudet ovat kaikkien ulottuvilla.

Vastuullista kasvua yhteiskunnan hyväksi

Med Group on kotimainen kasvuyritys, jonka toiminnan tarkoituksena on luoda hyvinvointia suomalaiseen yhteiskuntaan ja tarjota yksilöllisiä, ihmislähtöisiä terveyden ja sosiaalialan palveluita. Vastuullisena toimijana maksamme veromme Suomeen. Yhtiön omistaa Tradeka-Yhtiöt Oy.

Med Group –konsernin verojalanjälki 

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluonteisia maksuja. 

Med Group -konserniyhtiöiden verojalanjälki vuonna 2016 oli yhteensä 18,9 miljoonaa euroa. Lakisääteisten työnantajamaksujen sekä palkoista pidätettyjen ennakonpidätysten määrä oli vuonna 2016 yhteensä 15,2 miljoonaa euroa. Med Group –konsernin tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat arvonlisäverottomia.

Koska konserniyhtiöillä ei ole arvonlisäveron vähennysoikeutta, on palveluiden tuottamiseen liittyvien hankintojen sekä investointeihin liittyvä arvonlisävero konserniyhtiöiden maksettavaksi tuleva kulu. Konserniyhtiöt ovat maksaneet vähennyskelvottomia arvonlisäveroja yhteensä 2,1 miljoonaa euroa vuonna 2016. Lisäksi yhteisöveroja, polttoaine– ja ajoneuvoveroja sekä varainsiirtoveroja konserniyhtiöt ovat maksaneet vuonna 2016 yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

Konserniyhtiöissä on vuonna 2016 toiminut noin 300 ammatinharjoittajahammaslääkäriä, jotka vastaavat itse omista lakisääteisistä velvotteistaan. Arvio heidän verojalanjäljestään on noin 5,1 miljoonaa euroa. Lisäksi konserniyhtiöt ovat vuonna 2016 työllistäneet yli 1500 työntekijää, millä voidaan katsoa olevan vaikutus valtion verotuloihin etenkin erilaisten kulutusperusteisten välillisten verojen kautta.

Med Group –konsernin yhtiöt ovat Suomeen rekisteröityjä osakeyhtiöitä, jotka maksavat kaikki veronsa ja veronluonteiset maksunsa Suomeen. Med Group Oy tai konsernin tytäryhtiöt eivät ole maksaneet mitään voitonjakoa, osinkoja, korkoja tai konserniavustuksia ulkomaille. Konsernin rahoitus on järjestetty konsernin emoyhtiöön Suomessa toimivan rahoituslaitoksen kautta, eivätkä emoyhtiön omistajat ole antaneet rahalainoja konserniyhtiölle.

 

Med Group -konsernin verojalanjälki 2016 (Meur)

 

Näyttökuva 2017-09-28 kello 13.35.09.png

 

Tutustu Med Groupin arvoihin ja strategiaan