vastuullisuus  

Vastuullista kasvua yhteiskunnan hyväksi

Med Group on kotimainen kasvuyritys, jonka toiminnan tavoitteena on toteuttaa oikea-aikaista, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vastuullisena toimijana maksamme veromme Suomeen. Yhtiön omistaa Tradeka-Yhtiöt Oy. 

 

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma 2020 Instagram image 1080x1080pxMed Groupin Vastuullisuusohjelma perustuu ydintoimintaamme. Haluamme olla tinkimätön tuki asiakkaidemme, henkilöstömme ja yhteisömme arjessa ja elämän käänteissä. Yritysvastuu ja työ sen vahvistamiseksi on kiinteä osa Med Groupin arvoja, toimintastrategioita, johtamista ja päivittäistä työtä. Työmme tavoitteena on toteuttaa oikea-aikaista, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tavoitteemme on olla alan vastuullisin toimija. Yritysvastuutoiminnan keskeisimmät painopisteet Med Groupilla ovat vastuut asiakkaistamme, työntekijöistämme sekä yhteisöstämme. 

Sitoumuksemme yritysvastuuseen perustuu YK:n Global Compact –aloitteeseen, jossa sitoudumme toimimaan 10 yleismaailmallisesti hyväksytyn ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption-vastaiseen toimintaan liittyvän vastuullisuusperiaatteen mukaan. Raportoimme edistymisestämme (Communication on Progress) vuosittain.

 

Tutustu Med Groupin vastuullisuusohjelmaan 

 

Med Groupin eettinen ohjeistus

Med Groupin eettinen ohjeistus perustuu eettisille periaatteille, joiden kulmakiviä ovat vastuullisuus, laatu ja hyvä työntekijä- ja asiakaskokemus sekä arvomme luotettavuus, ystävällisyys ja joustavuus. Lisäksi eettisen ohjeistuksen taustalla ovat sosiaali- ja terveysalan yhteisesti hyväksytyt arvot, ammattieettiset periaatteet sekä säännöt ja toimintaohjeet.

Tutustu eettiseen ohjeistukseen