Laadukkaat toimintatavat

Med Groupissa laadulla tarkoitetaan oikean palvelun (hoidon ja hoivan) toteuttamista oikein, oikea-aikaisesti, turvallisesti ja yhteiskuntavastuullisesti. Saumaton yhteistyö ja tiedonkulku sekä tilaaja- että kuluttaja-asiakkaiden kanssa on tärkeää. Med Groupin työntekijät tekevät työtä potilaiden ja asiakkaiden parhaaksi. 

Laatutyötämme ohjaa Med Groupin arvot: luotettava, ystävällinen ja joustava. Luotettavuus tarkoittaa mm., että tehdyistä suunnitelmista ja sopimuksista pidetään kiinni. Olemme sitoutuneet siihen, että palvelumme ovat turvallisia ja korkeatasoisia. Seuraamme toimintaamme jatkuvasti. Arvioimme säännöllisesti toimintaamme liittyviä riskejä.

Otamme kaikessa toiminnassa huomioon asiakkaan edun. Asiakkaan etu ohjaa toimintaamme ja päätöksiämme palveluiden jokaisessa vaiheessa. Vastuumme palvelusta (ja asiakkaasta) ei pääty palvelutapahtuman loppumiseen. Olemme sitoutuneet asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen laaja-alaisesti.

Toimimme yhteiskuntavastuullisesti. Otamme käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon parhaita käytäntöjä ja luomme niitä itse. 

 

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuus näkyy toimintamme suunnitelmallisuudessa sekä ammattitaitoisen henkilöstön halussa tehdä vaikuttavaa ja turvallista työtä. Asiakas- ja potilasturvallisuusajattelu linkittyy konsernin toiminnassa mm. työn laatuun ja turvallisuuteen, palveluiden toimintavarmuuteen sekä vaikuttavuuteen.

MG laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelma >

 

Laatustandardi

Med Groupin keskeisille toiminnoille on Kiwa Inspectan toimesta myönnetty ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti. Laatusertifikaatti on ulkopuolisen arvioijan myöntämä luotettava todistus siitä, että yrityksen toiminta on asiakaslähtöistä ja laatua kehitetään järjestelmällisesti sekä tavoitteiden mukaisesti osana yrityksen toimintaa. Sertifikaatti osoittaa, että Med Groupin palvelut, johtamisjärjestelmä ja työntekijöiden osaaminen vastaavat kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia vaatimuksia.

 

Omavalvonta

Omavalvonnan kautta Med Group kehittää ja seuraa palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. Omavalvonta perustuu yksiköissä toteutettavaan riskienhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.

 

MED GROUP OY:N OMAVALVONTASUUNNITELMAT

Med Group Oy:n Omavalvontasuunnitelma 

Yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä ONNI hoivan ja ONNI terveyden toimipisteillä.

 

Tutustu Med Groupin vastuullisuusohjelmaan