ARVOT, TOIMINTATAPA JA STRATEGIA

Med Groupin tärkein arvo on luottamus. Se näkyy kaikessa toiminnassamme, niin pienissä kuin suurissakin linjoissa. Ilman luottamusta työmme on mahdotonta. Luottamus pitää arjen sujuvana, asiakkaamme tyytyväisenä ja työyhteisömme tiiviinä. Luottamus tekee meistä Med Groupin. Rakennamme luottamusta joka päivä omalla toiminnallamme. Tunne siitä, että ambulanssi tulee tarvittaessa paikalle ja palvelu on korkeatasoista, perustuu luottamukselle. Se, että kehitysvammainen asiakkaamme pystyy osallistumaan yhteiskuntaan avustajansa avulla, perustuu luottamukselle. Luottamus synnyttää koko yrityksemme toimintakulttuuriin turvallisen pohjavireen, joka näkyy asiakkaillemme sujuvampana arkena ja parempana palveluna. Teemme, mitä lupaamme. Teemme parhaamme. Pidämme huolta. Vuoden jokaisena päivänä.

Med Groupin toimintatapaa kuvaa kolme sanaa: SujuvaYksilöllinenVaikuttava. Sujuvuus perustuu huolellisesti mietittyihin ja laadukkaisiin hoitoprosesseihin. Yksilöllisyys on asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden huomioimista hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Vaikuttavuus syntyy parhaiden hoitomenetelmien käyttämisellä ja todentuu tutkimustulosten systemaattisella mittaamisella.   

Med Groupin strategisena tavoitteena on olla merkittävä toimija valitsemillaan liiketoiminta-alueilla: Kotiin vietävät hoivapalvelut, Ensihoito, Yksityinen suun terveydenhoito ja Julkisen terveydenhuollon ratkaisut. Yrityksen tavoitteena on kannattava, markkinaa nopeampi liikevaihdon kasvu perustuen sekä orgaaniseen kasvuun että selektiivisiin yritysostoihin. Toimintaympäristön voimakkaassa murroksessa Med Group osallistuu aktiivisesti SOTE-sektorin tulevaisuuden palveluiden innovatiiviseen kehittämiseen suomalaisten asiakkaidensa parhaaksi.

Tutustu Med Groupin verojalanjälkeen