ONNI KOTISIIVOUS - KERTATILAUSTEN SOPIMUSEHDOT

 

MUUTOKSET TOIMITUSAIKOIHIN

Mikäli asiakas haluaa muuttaa tai peruuttaa sovitun palveluajan, on hänen tehtävä se viimeistään viisi (5) arkipäivää aikaisemmin ONNI kotisiivouksen asiakaspalveluun. Mikäli asiakas peruuttaa sovittuun palveluajan myöhemmin, kuin viisi päivää ennen, veloittaa ONNI kotisiivous palvelun täyden hinnan. Ylivoimaisen esteen sattuessa on ONNI kotisiivouksella oikeus perua palvelu.

 

LAADUNVARMISTUS

ONNI kotisiivouksella on vastuu suorittaa sovittu palvelu erillisen palvelukuvauksen mukaisesti. ONNI kotisiivous vastaa palvelun suorittajien vakuuttamisesta sekä palvelun vastuuvakuuttamisesta.

Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen suoritetun palvelun laatuun, on hänen raportoitava siitä ONNI kotisiivouksen asiakaspalveluun viipymättä, viimeistään kahden (2) päivän kuluessa palvelun suorituksesta. Mikäli asiakas havaitsee vahingon, on hänen ilmoitettava siitä ONNI kotisiivouksen asiakaspalveluun viipymättä, viimeistään kahden (2) viikon kuluttua tapahtuneesta.

 

AVAIMET

Mikäli asiakas luovuttaa ONNI kotisiivoukselle avaimet, täytetään niistä kirjallinen luovutustodistus kahtena kappaleena. Jos asiakkaalla on hälytysjärjestelmä, on hän velvollinen ilmoittamaan sen koodin ja ohjeet siitä, miten hälyttimen saa pois päältä työn tekemisenajaksi. Mikäli koodia ja ohjeita ei ilmoiteta, ONNI kotisiivous ei ole velvollinen korvaamaan mahdollisesta hälytyksestä aiheutuneita kustannuksia. Mikäli asiakas ei luovuta avainta on hän velvollinen huolehtimaan ONNI kotisiivouksen työntekijöiden sisäänpääsyn sovittuna ajankohtana.

 

HINNOITTELU

Palvelukuvauksessa sovittu tuntihinta on voimassa arkisin 07.00 – 18.00. Muina aikoina suoritetusta palvelusta veloitetaan korotettu kaksinkertainen hinta. Palvelun minimilaskutus on kolme (3) tuntia, joka kattaa palvelu-sopimuksessa sovitut toimet, siivousaineet – ja välineet, sekä matkakulut 0,5h.

 

LASKUTUS

ONNI kotisiivous laskuttaa kerran kuukaudessa jälkikäteen sovitusti joko sähköpostitse, postitse tai verkkolaskuna. Paperilaskun lähettämisestä veloitetaan 5€ laskutuslisä. Maksuehto laskuissa on 14 päivää ja viivästyskorko kulloinkin voimassa olevan lain mukainen.

 

TIETOSUOJA

ONNI kotisiivouksen työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, joka koskee kaikkea tietoa, jota työntekijät työnsä aikana voivat saada asiakkaasta, tämän kiinteistöstä tai muusta omaisuudesta. ONNI kotisiivous ei jaa kolmansille osapuolille asiakastietojaan ja sitoutuu noudattamaan Tietosuojalakia (1050/2018) kaikin osin.

 

ERIMIELISYYDET JA RIITA-ASIAT

Erimielisyydet ja riita-asiat pyritään sopimaan sopimusosapuolten välillä ja ONNI kotisiivous  korjaa palvelukuvauksessa kuvatuissa palveluissa havaitut ja määräaikana raportoidut puutteet. Mahdolliset riita-asiat sovitetaan Helsingin käräjäoikeudessa.