PARKINSONIN TAUTI HEIKENTÄÄ TOIMINTAKYKYÄ

 

Parkinsonin tautia sairastavalla on oikeus henkilökohtaiseen avustajaan.  

 

Apu löytyy täältä ›

sisältö:

  • Toimintakykyä heikentävä pitkäaikaissairaus
  • Aktiivisuus auttaa hallitsemaan oireita

Parkinsonin tauti on päivittäisistä toimista suoriutumista vaikeuttava pitkäaikaissairaus, jota sairastavilla on oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Lääkityksellä ja omalla aktiivisuudella voidaan hidastaa taudin etenemistä.

Toimintakykyä heikentävä pitkäaikaissairaus

Parkinsonin tauti on pitkäaikaissairaus, jonka tyypillisiä oireita ovat lepovapina, lihasjäykkyys, liikkeiden hitaus ja niiden aloittamisen vaikeus. Oireet ilmaantuvat usein hitaasti alkaen tavallisesti toisen käden tai jalan vapinana. Pidemmälle edenneeseen sairauteen voi liittyä monenlaisia oireita kuten nielemisvaikeutta, ruuansulatusongelmia, kipuja, masennusta ja dementiaa.

Parkinsonin tauti alkaa yleensä 50 ikävuoden jälkeen ja on miehillä yleisempi kuin naisilla. Suomessa on yli 10 000 Parkinson-potilasta.

Parkinsonin tauti johtuu aivojen hermovälityksen häiriöstä. Tietyissä liiketoimintoja säätelevissä hermosoluissa ei ole riittävästi dopamiinia ja hermosolujen määrä on vähentynyt. Tilannetta voidaan korjata lääkityksellä, jolloin oireet voivat lievittyä, mutta sairautta ei voida lääkkeillä parantaa. Oikeanlaisella lääkityksellä pystytään kuitenkin pitämään toimintakyky ja elämänlaatu parempana pidempään.

Aktiivisuus auttaa hallitsemaan oireita

Toimintakyvyn ylläpitämisessä aktiivisuudella on suuri merkitys. Säännöllinen liikkuminen ja päivittäisten puuhien hoitaminen omaan tahtiin hitaudesta huolimatta on tärkeää, jotta liikuntakyky säilyy parempana.

Parkinsonin taudille on tyypillistä, että toimintakyky voi vaihdella aivan yllättäen paljonkin. Asia, joka onnistui hetki sitten, ei yhtäkkiä onnistukaan, vaan henkilö ikään kuin jähmettyy paikoilleen. Esimerkiksi ahtaat oviaukot voivat saada aikaan jähmettymisreaktion, jolloin Parkinsonin tautia sairastavan jalat eivät liikahda mihinkään suuntaan. Tällaiset katkot voivat kestää minuuteista tunteihin, eikä niihin auta väkisin kiskominen.

Vammaispalvelulain mukaan Parkinsonin tautia sairastavalla on oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Apu on tarpeen esimerkiksi liikkumisessa, ruokailussa ja päivittäisistä askareista suoriutumisessa. Henkilökohtainen apu voi mahdollistaa myös Parkinsonin tautiin sairastuneen työssäkäynnin, sosiaalisen elämän ylläpitämisen tai omaisten jaksamisen.