HENGITYSHALVAUS

 

Hengityshalvauspotilaan hoito vaatii monen ammattilaisen jatkuvaa yhteistyötä. ONNI hoivalla on vahva kokemus hengityshalvauspotilaiden hoitoringeistä.

 

Apu löytyy täältä ›

Mitä tarkoittaa hengityshalvaus?

Hengityshalvaus ei ole erillinen sairaus, vaan tila, jonka voi aiheuttaa useat, jopa sadat sairaudet. Yleensä syynä ovat neurologiset sairaudet tai vakava vamma.

Hengityshalvaus ei ole diagnoosi, vaan käsite kuvaamaan hallinnollisen päätöksen perustetta.

Hengityshalvauspotilaan hengityslihasten toiminta on sairauden tai vamman seurauksena heikentynyt, jonka seurauksena syntyy henkeä uhkaava hengitysvaje. Tämän vajeen hoitamiseksi tarvitaan hengityksen tukea eli ventilaatiotukea.

Miten hengityshalvauspotilas määritellään?

Hengityshalvauspotilas on henkilö, jonka erikoissairaanhoidon alainen ylilääkäri tai asiantuntijaryhmä on määritellyt hengityshalvauspotilaaksi jatkuvan ja pitkäaikaisen hengityskonetarpeen nojalla.

Mitä tarkoittaa hengitysvaje?

Hengitysvajeella tarkoitetaan vajausta hengityksessä suhteessa henkilön normaaliin tarpeeseen hengittää. Yöllisen hengitysvajauksen oireita ovat:

 • Levoton uni
 • Aamu- ja päiväaikainen väsymys
 • Tokkuraisuus
 • Päänsärky

Hengitysvaje voi muuttua hengenvaaralliseksi, jolloin lääkäri ja potilas keskustelevat hengityshalvauspäätöksestä.

Mitkä sairaudet aiheuttavat hengityshalvausta?

Hengityshalvauksen voivat johtaa useat sairaudet, muun muassa:

 • Lihasdystrofiat
 • ALS-tauti eli amyotrofinen lateraaliskleroosi
 • Lihassairaudet
 • Vakava vamma esimerkiksi onnettomuuden seurauksena
 • Polio (aiemmin yleinen)

Miten hengityshalvausta hoidetaan?

Hengityshalvauspotilaan hoito on monimuotoista ja vaatii monen ammattilaisen jatkuvaa yhteistyötä. Hoito keskittyy perussairauden ja sen oireiden hoitoon, kuntoutukseen sekä ventilaatiotukeen eli hengityksen tukemiseen.

Ketkä hoitavat hengityshalvauspotilasta?

Hengityshalvauspotilaan hoidon suunnittelee ja toteuttaa moniammatillinen tiimi. Tähän voivat kuulua muun muassa seuraavia ammattilaisia:

 • Keuhkotautien erikoislääkäri
 • Neurologian erikoislääkäri
 • Sairaanhoitaja
 • Lähihoitaja
 • Fysioterapeutti
 • Puheterapeutti
 • Ravitsemusterapeutti
 • Sosiaalityöntekijä
 • Potilas itse

Kotona tapahtuvaan hoitoon ja avustamiseen osallistuu henkilöitä seuraavilla ammattinimikkeillä:

 • Lähihoitaja
 • Perushoitaja
 • Sairaanhoitaja
 • Henkilökohtainen avustaja
 • Omainen

Kuka järjestää hengityshalvauspotilaan hoidon?

Hoidon järjestää erikoissairaanhoito. Hengityshalvauspotilaiden hoidosta vastaavat pääasiassa sairaanhoitopiirien hengityshalvausyksiköt, joihin potilaiden hoito on keskitetty. Asuminen voidaan järjestää:

 • Kotona
 • Asumispalveluyksikössä
 • Sairaalassa

Miten hengityslaite toimii?

Hengityslaite eli respiraattori on laite, jonka avulla voidaan ylläpitää henkilön hengitys, kun tämä ei itse pysty siihen.

Hengityshalvauspotilas on usein, varsinkin tilan aiheuttavan sairauden edetessä, riippuvainen hengityslaitteen toiminnasta ja vaarassa menehtyä ilman sitä tai muuta vaihtoehtoista hengityksen tukemista.

Hengityslaitteen antama ventilaatiotuki voi olla:

 • Invasiivista
 • Ei-invasiivista (maskiventilaatio)

Minkä ikäisiä hengityshalvauspotilaat ovat?

Hengityshalvaus voi koskettaa henkilöä vastasyntyneestä ikääntyneeseen saakka.

Kuka päättää hengityslaitteen käyttöönottamisesta?

Hengitystä tukevan hengityslaitteen käyttöönottamisesta (ventilaatiotukihoidosta) päättää hoidosta vastaava lääkäri, yleisimmin keuhkotautien erikoislääkäri. Asiasta kuitenkin sovitaan yhdessä potilaan kanssa. Potilas voi luonnollisesti kieltäytyä hänelle tarjotusta hoidosta ja näin ollen myös hengityslaitteen käyttöönottamisesta.

Ventilaatiotukihoito voi olla:

 • Jatkuvaa (ympärivuorokautista)
 • Jaksoittaista (esimerkiksi yöaikaista)

Voiko hengityshalvauspotilas asua kotona?

Kyllä. Hengityshalvauspotilaiden asuminen pyritään järjestämään kotona, mikäli se on mahdollista. Käytännössä hengityshalvauspotilaiden hoito vuorottelee kotona ja sairaalassa. Kotona hoidettaessakin hengityshalvauspotilas on kirjattu sairaalan asiakkaaksi. Potilas on siten laitoshoidon piirissä.

Voiko hengityshalvauspotilas liikkua?

Hengityslihasten heikkenemistä aiheuttaneen sairauden edetessä tai pahetessa on usein myös muu liikkumiseen liittyvä toimintakyky heikentynyt. Nykyaikaiset akkukäyttöiset hengityslaitteet mahdollistavat kuitenkin sen, että hengityshalvauspotilas voi kulkea sähköisellä pyörätuolilla, edellyttäen että hänen muu toimintakykynsä on siihen riittävä.

Kuka maksaa hengityshalvauspotilaan kotihoidon?

Kotihoidon kustantaa potilaan asuinkunta. Myös hoitoon liittyvät kuljetukset ovat potilaalle maksuttomia.

Paljonko hengityshalvauspotilaan hoito kotona maksaa?

Hoidon hinta riippuu pääasiassa hoitajien ja henkilökohtaisten avustajien määrästä. Vuosikustannus vaihtelee 200 000 – 300 000 euron välillä. Suurimmalta osin kustannukset koostuvat hoitohenkilöstön palkoista.

Kuinka monta hengityshalvauspotilasta on Suomessa?

Arvion mukaan Suomessa on noin 100 – 135 hengityshalvauspotilasta. Potilasjoukon pieni määrä ja hoitovastuun jakaantuminen usealle sairaanhoitopiirille hidastaa potilaan hoitamiseen liittyvän kokemuksen ja osaamisen lisääntymistä.

Mistä löydän lisätietoa hengityshalvauksesta?

Hengityslaitepotilaat ry