Olet tässä: ONNI terveys / ONNI hoiva /

ASPERGERIN OIREYHTYMÄ VAIKEUTTAA SOSIAALISTA KANSSAKÄYMISTÄ

 

Avustaja voi olla suureksi hyödyksi koko perheen jaksamisessa.

 

Apu löytyy täältä ›

sisältö:

  • Keskushermoston kehityshäiriö
  • Asperger-lapsi tarvitsee tukea arkeen

Autismin kirjoon kuuluva Aspergerin oireyhtymä on pysyvä häiriö, jolle on ominaista vaikeus kommunikaatiossa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Oireyhtymä todetaan usein kouluiässä, ja koulunkäyntiin tarvitaan usein erityistä tukea.

Aspergerin oireyhtymä on keskushermoston kehityshäiriö

Aspergerin oireyhtymä on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka kuuluu autististen häiriöiden piiriin. Aspergerin oireyhtymästä kärsivillä on vaikeuksia kielellisten ilmaisujen käytössä ja muiden ihmisten tunnetilojen tunnistamisessa ja ymmärtämisessä, mikä vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä. Muita tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi aistien yliherkkyys, toiminnanohjauksen ongelmat ja epätavallisen intensiivinen paneutuminen tiettyihin mielenkiinnon kohteisiin.

Noin joka sadas lapsi kärsii Aspergerin oireyhtymästä. Se todetaan usein vasta kouluiässä, ja viitteitä siitä voivat antaa liikunnallinen kömpelyys, erikoinen puheen painotus, aistien yliherkkyys ja kommunikointivaikeudet. Aspergerin oireyhtymä on pojilla yleisempi kuin tytöillä.

Aspergerin oireyhtymä on luonteeltaan pysyvä, ja se vaikeuttaa aikuisenakin vuorovaikutusta muiden kanssa. Oireyhtymään ei ole olemassa parantavaa lääkehoitoa, mutta esimerkiksi sen aiheuttamaa ahdistuneisuutta tai impulsiivisuutta voidaan lievittää lääkkeillä.

Asperger-lapsi tarvitsee tukea arkeen

Asperger-oireiden hallintaan auttaa käyttäytymisterapeuttinen kuntoutus, jossa harjoitellaan omien kokemusten jäsentämistä, tunteiden ilmaisua ja muiden ihmisten tunteiden tunnistamista. Asperger-lapsi tarvitsee paljon tukea myös arjen tilanteiden hallintaan.

Koulunkäynti on usein Aspergerin oireyhtymästä kärsivälle lapselle hankalaa sosiaalisten tilanteiden vaikeuden takia. Asperger-lapset voivat olla poikkeuksellisenkin älykkäitä, mutta kommunikoiminen on vaikeaa. Henkilökohtaisen avustajan avulla lapsi saa mahdollisuuden käydä koulua tasavertaisesti muiden joukossa. Avustaja voi myös olla suureksi hyödyksi koko perheen jaksamisessa.