AIVOHALVAUS

 

Aivohalvauksen aiheuttaa joko aivoinfarkti tai aivoverenvuoto. ONNIn avustajat mahdollistavat yksilöllisen, sujuvan arjen myös aivoinfarktin jälkeen.

 

 

Apu löytyy täältä ›

Mikä on aivohalvaus?

Aivohalvaus on aivojen verenkierron häiriö, joka johtaa aivosolujen kuolemaan. Aivosolujen kuolema puolestaan johtaa aivojen toiminnan menetyksiin. Yleisimpänä oireena on yleensä kasvojen tai raajan toispuoleinen lihasheikkous. Aivohalvaus voi johtaa kuolemaan.

Miten aivohalvaus luokitellaan?

 • Aivoinfarkti (n. 87 %)
 • Aivoverenvuoto (n. 13 %)

Mikä aiheuttaa aivoinfarktin?

Aivohalvauksen aiheuttaa joko aivoinfarkti tai aivoverenvuoto. Aivoinfarktissa aivoverisuoni tukkeutuu. Aivojen kyseisen verisuonen suonittaman alueen verenkierto estyy. Tästä seuraa alueen aivosolujen hapenpuute ja solujen kuolema. Alueelle syntyy kuolio eli infarkti. Aivoinfarktit voidaan luokitella edelleen niiden aiheuttamissyyn perusteella.

Mikä aiheuttaa aivoverenvuodon?

Aivoverenvuodossa verisuoni vuotaa verta ympäröivään kudokseen. Vuodon seurauksena syntyy painetta, joka häiritsee lähellä olevan hermokudoksen toimintaa. Lisäksi verenkierto vähenee vuotavan suonen alueella. Aivoverenvuodon voi aiheuttaa muun muassa pään vamma (traumaattinen aivoverenvuoto) tai aivoverisuonen pullistuma eli aneurysma.

Miten aivoverenvuodot luokitellaan?

 • Epiduraalivuoto
 • Kovakalvonalainen verenvuoto eli subduraalinen verenvuoto
 • Lukinkalvonalainen verenvuoto eli Subaraknoidaalivuoto

Mikä on ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA?

Ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (engl. transient ischemic attack eli TIA) on nimensä mukaisesti verenkiertohäiriö aivoissa ja on luonteeltaan ohimenevä. Kohtauksen ollessa päällä oireet muistuttavat yleensä aivohalvauksen oireita, mutta saattavat olla lievempi ja rajatumpia. Oireet menevät ohi alle 24 tunnissa, muussa tapauksessa on kyse aivohalvauksesta. TIA usein edeltää varsinaista aivohalvausta, joten oireet ovat syytä ottaa vakavasti.

Mitkä ovat aivohalvauksen riskitekijät?

 • Korkea verenpaine
 • Tupakointi
 • Ylipaino
 • Kohonnut kolesteroli
 • Diabetes eli sokeritauti
 • Aiempi TIA-kohtaus
 • Eteisvärinä

Mitkä ovat aivohalvauksen oireet?

Oireita voivat olla muun muassa:

 • Yleisimmin toispuoleinen raajan voimien heikkous ja ihotunnon alenema
 • Kasvolihasten heikkous
 • Puheen ymmärtämisen vaikeus
 • Puheen tuottamisen vaikeus
 • Huimaus
 • Näköhäiriöt
 • Kuolema

Oireet ja niiden aste riippuvat aivoverenkierto-ongelman laajuudesta ja sijainnista aivoissa. Oireet ovat yleensä toispuolisia. Mitä suurempi osa aivoista vaurioituu aivosolujen hapenpuutteen eli iskemian seurauksena, sitä enemmän aivojen toiminnoista kärsii. Oireet alkavat yleensä sekunneissa tai minuuteissa.

Päänsärky ei yleensä liity aivohalvauksiin, paitsi lukinkalvonalaiseen verenvuotoon eli subaraknoidaalivuotoon, keskuslaskimotromboosiin ja aivokudoksen sisäiseen verenvuotoon.

Miten aivohalvaus diagnosoidaan?

Aivohalvaus diagnosoidaan lääkärin suorittamalla kliinisellä tutkimuksella ja kuvantamistutkimuksilla, kuten tietokonetomografialla tai magneettikuvauksella.

Voidaanko aivohalvaus todeta magneettikuvauksella?

Kyllä. Diagnostiikassa käytetään avuksi aivojen magneettikuvausta (engl. magnetic resonance imaging, MRI).

Miten aivohalvausta tutkitaan?

 • Lääkärin suorittama verenkiertoelimistön tutkimus
 • Lääkärin suorittama neurologinen tutkimus
 • Tietokonetomografia (TT-tutkimus)
 • Magneettikuvaus (MRI)
 • Kaulaverisuonten ultraäänitutkimus
 • EKG eli ns. sydänfilmi
 • Holter-tutkimus rytmihäiriöiden selvittämiseksi
 • Aivoverisuonten kuvaus eli angiografia
 • Laboratoriotutkimukset

Miten aivohalvausta hoidetaan?

Aivoinfarkti

 • Liuotushoito
 • Kirurginen hoito
 • Kuntoutus

Aivoverenvuoto

 • Neurokirurginen hoito
 • Kuntoutus

Riskitekijöiden ja muiden sairauksien hoito on keskeistä aivohalvausten hoidossa. Aivohalvausten kiireellinen hoito on keskitetty sairaaloiden erityisiin aivohalvausyksiköihin (engl. stroke unit).

Kuinka nopeasti aivohalvauksen hoito täytyy aloittaa?

Aivosolut kestävät huonosti hapenpuutetta. Siksi hoito on aloitettava niin nopeasti kuin suinkin mahdollista. Jotta aivoinfarktin hoitoon voidaan hyödyntää liuotushoitoa, tulee hoito aloittaa alle 4,5 tuntia oireiden alkamisesta. Liuotushoito on tehokkain käytössä oleva hoito aivoinfarktiin. Varhain aloitettu hoito voi johtaa lievempiin oireisiin.

Mitä on aivoinfarktin liuotushoito?

Liuotushoito on ainoa näyttöön perustuva akuutti lääkehoito aivoinfarktissa. Siinä potilaalle annostellaan laskimoon liuotusainetta (trombolyysi). Liuotushoidolla tavoitellaan sitä, että aivoverisuonen aiheuttanut tukos, useimmiten verenhyytymä, veritulppa, liukenisi ja aivoverenkierto palautuisi ennalleen.

Eteneekö aivohalvaus kohtauksen jälkeen?

Aivohalvauksen oireet voivat edetä ensimmäisten oireiden alkaessa. Kun sairauskohtaus on asettunut ja hoito on aloitettu, sairaus ei yleensä etene.

Voiko aivohalvauksesta parantua?

Aivokudos uusiutuu heikosti, joten aivohalvauksen oireet ovat usein enemmän tai vähemmän pysyviä. Kuntoutuminen voi kuitenkin olla hyvinkin huomattavaa, vaikka aivohalvauskohtauksen aikainen tilanne olisikin vaikea.

Vaikuttaako aivohalvaus aivojen toimintaan kuten muistiin ja ajatteluun?

Aivohalvaus voi vaikuttaa sairastuneen muistiin ja/ta ajatteluun. 30 – 50 % aivohalvaukseen sairastuneista kärsiin aivohalvauksen jälkeisestä masennuksesta.

Onko aivohalvaus perinnöllistä?

Tutkimuksissa on saatu viitteitä, että geeneillä saattaa olla jonkinlainen merkitys sairaudessa.

Miten aivohalvausta voi ehkäistä?

Aivohalvausta pyritään ehkäisemään riskitekijöiden poistamisella, niiden vähentämisellä sekä lääkityksellä. Näitä ovat muun muassa:

 • Tupakoinnin lopettaminen
 • Laihduttaminen
 • Liikunta
 • Terveellinen ruokavalio
 • Kohtuullinen alkoholin käyttö
 • Verenpainelääkkeet
 • Aspiriini
 • Verenkiertoon vaikuttavat lääkkeet
 • Statiinit
 • Kaulaverisuonten ahtaumien kirurginen hoito
 • Varfariini (Marevan)

Voiko aivohalvaus olla oireeton?

Kyllä. Tästä käytetään englanninkielistä nimitystä silent stroke.

Miten yleinen aivohalvaus on?

Aivohalvaukseen sairastuu vuosittain noin 14 000 henkeä vuosittain. Yleisesti maailmassa aivohalvaus oli vuonna 2013 maailman toiseksi yleisin kuolinsyy (12 %) sydänverisuoniperäisen kuoleman jälkeen.