Palveluseteli Jämsä

ONNIlla käy myös palvelusetelit! Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluseteli on maksusitoumus, joka voidaan myöntää kuntalaiselle palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Ota yhteyttä ›

Palveluseteli Jämsässä

Palveluseteli Jämsä

Jämsässä palvelusetelillä on mahdollista saada henkilökohtaisen avun palveluita maaliskuusta 2020 lähtien.

Jos sinulle on myönnetty palveluseteli, voit hankkia palvelun kotimaiselta ONNI hoivalta. Laadukkaita palveluita tuottava ONNI on Jämsän hyväksymä palveluntuottaja.

Henkilökohtaista apua järjestetään Jämsässä henkilölle, jotka tarvitsevat pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi apua päivittäisistä toiminnoista suoriutuakseen välttämättä ja toistuvasti eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Jos henkilön avun ja avustamisen tarve perustuu pääasiassa hoitoon, hoivaan tai valvontaan, apu järjestetään pääosin muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta.

Palveluseteli on viranhaltijapäätös, joka oikeuttaa asiakkaan ostamaan kunnan hyväksymältä palveluyrittäjältä palveluseteliin sisältyvät palvelut setelin arvolla ja päätöksessä olevalla määrällä tiettynä aikajakson. 

Maksettavaksi jää palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Henkilökohtaisen avun palvelusetelissä ei ole omavastuuta, vaan palvelu on asiakkaalle maksuton.

 

Onko sinulle myönnetty palveluseteli? Soita meille p. 09 8564 65442 niin saat palvelut kuntoon pikaisesti.

 

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Sitä voidaan käyttää tietyn palvelun hankkimiseen. Palvelusetelin hyödyntäminen on mahdollista kunnissa, joissa kunta on päättänyt hyödyntää sitä sosiaali- ja terveyspalveluiden hankkimisessa. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Asiakas saa itse valita palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


Mistä saan palvelusetelin?

Palveluseteli myönnetään palveluntarpeen arvioinnin ja siihen perustuvan palveluratkaisun jälkeen. Jos täytät palvelun kriteerit, palvelu järjestetään sinulle kunnasta riippuen jollain seuraavista tavoista: kaupungin tuottama palvelu, kaupungin yksityiseltä toimijalta hankkima palvelu tai palveluseteli. Saat käyttöösi palvelusetelin, mikäli:

  • Olet oikeutettu henkilökohtaiseen apuun.
  • Olet hakenut henkilökohtaista apua kotikuntasi sosiaalitoimistolta

Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua, ota yhteyttä Jämsän kaupungin vammaispalveluihin. Vammaispalveluissa arvioidaan palvelusetelin tarve. Virallisen päätöksen saatuasi säilytä päätös huolellisesti. Sosiaalityöntekijä tai vammaispalveluohjaaja neuvoo sinua palvelusetelin käytössä

 

Miten käytän palveluseteliä?

Palvelusetelin hyödyntäminen on helppoa: Ota meihin yhteyttä saatuasi kunnalta päätöksen palvelusetelin myöntämisestä. Selvitämme tilanteesi ja avun tarpeesi, ja etsimme sinulle sopivan ratkaisun. 

 

Mikä on palvelusetelin arvo?

Kunta määrittää palvelusetelin arvon. Palvelusetelillä Jämsän kunta sitoutuu maksamaan palvelunkäyttäjän ONNI hoivalta hankkimat palvelut kunnan päättämään setelin arvoon saakka.

Henkilökohtaisen avun palvelusetelissä ei ole omavastuuta, vaan palvelu on asiakkaalle maksuton. Avusta voidaan kuitenkin periä maksu, jos vaikeavammainen henkilö saa henkilökohtaiseen apuun esimerkiksi tapaturman tai liikennevahingon vuoksi vakuutuskorvausta.

 

Mitä tehdä, mikäli kotikuntani ei vielä hyödynnä palveluseteliä?

Ota silti meihin yhteyttä! Kartoitamme tilanteesi ja keskustelemme kotikuntasi sosiaalitoimen kanssa, voimmeko millään tavalla auttaa sinua. Toimimme myös yhteistyössä kuntien kanssa ostopalvelujen muodossa, jolloin palveluseteliä ei tarvita. 

On kaikkien etu, että saat tukea tarvitsemallasi tavalla. Ota rohkeasti yhteyttä, kartoitamme yhdessä sinun ja omaisesi kanssa, oletko oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun tai kotipalveluihin. Kartoitus tapahtuu siten, että soitamme sinulle tai omaisellesi. Tarvittaessa täydennämme arvioita henkilökohtaisella maksuttomalla kartoituskäynnillä.