Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädäntö

 

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole muuten mahdollista.

 

Apu löytyy täältä - ota yhteyttä ›

Millä perusteella lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään?

Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista eräiden syiden vuoksi. Näitä syitä ovat:

  • sairaus
  • synnytys
  • vamma tai muu vastaavanlainen toimintakykyä alentava syy
  • erityinen perhe- tai elämäntilanne

Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa tai vanhempien eroa. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on kaksoset tai omainen hoidettavana. Kotipalveluun sisältyviä tukipalveluita ovat ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Lue lisää lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöstä
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 19 § (Finlex)