Kotihoidon hakeminen

 

Mikäli asiakkaalla on avuntarve kotona selviytymiseen, hän voi ostaa tarvitsemansa palvelut itse tai hakea asuinkunnastaan kotihoidon palveluita. ONNI hoiva tukee kotona asumista laajojen palveluiden avulla.

 

Apu löytyy täältä - ota yhteyttä ›

Onko sinulle myönnetty kotihoidon palveluseteli? 

ONNIlta saat kotihoitoa myös palvelusetelillä >

Kotihoito on sosiaali- ja terveydenhuoltolain mukaisesti järjestettyä kotisairaanhoitoa ja muita kotiin tuotavia palveluita.

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Palvelut on sovitettava sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita.

 

Kotihoitopalveluja voivat saada ikäihmiset, vammaiset ja sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on muun syyn vuoksi alentunut.

Kotihoito on tarkoitettu yli 18-vuotiaille. Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei suoriudu itse. Tällaisia toimintoja ovat mm. syöminen, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja tuolista siirtyminen, kävely ja WC-käynnit. Lisäksi kotihoidon palveluihin voi kuulua mm. lääkehoitoa ja haavanhoitoa. Kotihoidon asiakkaat saavat myös tarvitsemansa terveyden- ja sairaanhoidon kotiin, mikäli sen järjestäminen muilla tavoin ei ole järkevää.

 

Mikäli asiakkaalla on avuntarve kotona selviytymiseen, hän voi ostaa palvelut itse tai hakea asuinkunnastaan kotihoidon palveluita.

Päätöksen kotihoidon myöntämisestä tekee aina asuinkunnan sosiaalityöntekijä. Kotihoidon palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu asiakkaan asuinalueesta riippumatta. Kotihoidon myöntämiseen on tehty tietyt kriteerit, joiden avulla kotihoidon palveluja kohdennetaan henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Kunnan sosiaalityöntekijä tekee siis tiettyjen kriteerien ja toimintamallien pohjalta palvelusuunnitelman, jossa määritellään asiakkaan saaman avun laatu ja määrä.

Kun kotihoidon palvelu on myönnetty asiakkaalle, kunta joko tuottaa kotihoidon palvelun itse, myöntää asiakkaalle palvelusetelin, tai kunta tekee päätöksen kotihoidon ulkoistamisesta palveluntuottajalle ja järjestää kotihoidosta kilpailutuksen.

 

ONNI hoiva tuottaa kotihoidon palveluita useilla eri paikkakunnilla.

Mikäli sinulle on myönnetty kotihoidon palveluseteli paikkakunnallasi, ole meihin yhteydessä. ONNI on apunasi. Mikäli haluat ostaa meiltä kotihoidon palveluita yksityisesti, sekin onnistuu.