Henkilökohtainen avustaja ostopalveluna

Joskus avustettavan toimiminen työnantajana ei syystä tai toisesta toimi. Silloin hyvä vaihtoehto on ostopalvelu.

Apu löytyy täältä - ota yhteyttä ›

Työntekijöiden löytäminen ja valitseminen

Työnantajamallilla toimimiseen kuuluu jonkun verran aikaa vieviä tehtäviä. Sopivan avustajan löytäminen on joskus aikaa vievää puuhaa. Työpaikan ilmoittaminen eri kanavissa, ilmoituksiin vastaaminen ja ylipäätään sopivien työntekijöiden löytäminen on joskus haastavaa. Kun hyvä avustaja on löytynyt, siitä kannattaa pitää kiinni. Hyväkin avustaja tarvitsee toisinaan sijaista, eikä sijaisen löytäminen ole välttämättä helppoa.

 

Työntekijöiden vaihtaminen

Kun työntekijät on palkattu, voi työntekijän vaihtaminen olla haastavaa. Työntekijän etua suojaa vahva työlainsäädäntö. Mikäli työntekijä ei ole tehnyt perustavaa laatua olevaa virhettä ja korjannut toimintaansa, voi työntekijän vaihtaminen olla vaikeaa. Laittomasta irtisanomisesta voi aiheutua työnantajalle mittavat rahalliset korvausvelvollisuudet. 

 

Työnantajan velvollisuudet

Työntekijällä on velvollisuuksia, mutta työnantajalla niitä on kenties enemmän. Työsopimuslaki ja muut työnantajaa velvoittavat lait ja säädökset turvaavat sujuvaa työn tekemistä ja työn teettämistä. Työnantajan on syytä tutustua seuraaviin osa-alueisiin:

 • Työsuojelu
 • Työsopimuksen laatiminen
 • Koeaika
 • Syrjintäkielto
 • Työsopimuksen irtisanominen
 • Työsopimuksen purkaminen
 • Työtodistus
 • Vuosiloma
 • Oikeusturvavakuutus
 • Työntekijän vakuuttaminen
 • Ongelmatilanteiden ratkaiseminen

 

Sosiaalisen piirin laajentaminen

Tutut piirit ja toistuvat rutiinit luovat turvaa. Joskus kuitenkin uusi avustaja voi tuoda uusia näkökulmia avustamiseen kannustamalla – toki avustettavan ehdoilla. ONNIn Elä täysii -klubi pyrkii tarjoamaan vammaisille, pitkäaikaissairaille ja liikuntarajoitteisille avustettaville pienimuotoisia tapahtumia. Niiden tavoitteena on muun muassa löytää uutta seuraa, laajentaa tuttavapiiriä, ja löytää uutta mielekästä tekemistä hyvässä seurassa. Lue lisää Elä täysii –klubista.

 

Erityistarpeisiin vastaaminen

Avustaminen on aina yksilöllistä palvelua, jossa avustettava määrittelee, millaista apua hän tarvitsee. Lue lisää henkilökohtaisesta avusta täältä. Koska avustettavat kuuluvat usein erityisryhmiin, saattaa heillä olla erityistarpeita, joiden toteuttaminen mahdollistaa heille monipuolisen ja sisältörikkaan elämän. Joskus tarpeet ovat mielellään elämisen kannalta välttämättömiä ja jatkuvia. Silloin on tärkeää, että avustettava ja avustajapalveluita tuottava taho kykenee täyttämään vaativammatkin erityistarpeet laadukkaasti, silloin kun niitä tarvitaan. 

Erityistarpeita tai toiveita voi olla:

 • Vaihtoehtoisia kommunikaatiotapoja osaava avustaja
 • Katetrointiosaaminen
 • PEG-letkun kautta tapahtuva ravinnonotto
 • Autismin kirjon erityistarpeet
 • Henkilönostimen käyttö

 

Ostopalvelun edut

 • Palvelun saajana valitset työntekijän soveltuvista ehdokkaista ja perehdytät hänet tehtäviinsä yhdessä ONNIn kanssa.
 • Henkilökohtainen palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä palvelun saajan ja kunnan kanssa.
 • ONNI huolehtii työvuorosuunnittelusta ja sijaisjärjestelyistä
 • Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa palveluiden kehittämiseen yhdessä kunnan ja ONNIn kanssa

ONNIn hoiva- ja sosiaalipalvelut kykenevät vastaamaan haastaviin ja muuttuviin tarpeisiisi. Periaatteemme on, että haluamme palvella kaikkia asiakkaita, oli avun tarve sitten vähäistä tai runsasta. 

 

Ongelmien ratkaisu

Ongelmat on hyvä ratkaista mieluummin etukäteen ja viimeistään ongelmien alkuvaiheessa. Ongelmia voi olla monenlaisia, pieniä ja suuria. ONNI hoivan asiakkaana avustettavalla on apunaan oma tiimiesimies. Hän hoitaa avustettavan asioita ja auttaa ratkaisemaan kaikenlaisia ongelmia.

Vaikeissa haasteissa ONNIn aluepäällikkö tuo oman osaamisensa ja kokemuksensa avustettavan käytettäväksi. Teemme myös tiivistä yhteistyötä avustettavan omaisten, sosiaalityöntekijöiden ja ryhmäkotien ohjaajien kanssa.

 

LUE LISÄÄ: