Olet tässä: ONNI terveys / ONNI hoiva /

Henkilökohtaisen avun hakeminen

 

Henkilökohtaista apua voi hakea vaikeavammainen henkilö, joka vamman tai sairauden takia tarvitsee säännöllisesti toisen henkilön apua suoriutuakseen arjen toiminnoista.

 

Apu löytyy täältä - ota yhteyttä ›

Henkilökohtainen apu on

 • Välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta vamman tai sairauden vuoksi hän ei selviä niistä itse.
 • Itsenäisen elämän mahdollistaja vaikeavammaiselle henkilölle.
 • Vammaispalvelulain mukainen palvelu, johon palvelun myöntämiskriteerit täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus.

Kenelle henkilökohtaista apua myönnetään?

Kunta myöntää henkilökohtaista apua pääasiassa vammaisille ja vammautuneille, liikuntarajoitteisille ja pitkäaikaissairaille. Henkilökohtaista apua voi hakea vaikeavammainen henkilö, joka vamman tai sairauden takia tarvitsee säännöllisesti toisen henkilön apua suoriutuakseen arjen toiminnoista.

Mihin toimiin henkilökohtaista apua myönnetään?

Henkilökohtaista apua myönnetään niihin toimiin, jotka henkilö toteuttaisi itse, muttei vamman tai sairauden vuoksi niistä selviäisi. Henkilökohtaista apua myönnetään sekä kotiin että kodin ulkopuolelle, esimerkiksi:

 • Päivittäisiin toimiiin
 • Työhön ja opiskeluun
 • Harrastuksiin
 • Yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • Sosiaalisten vuorovaikutusten ylläpitämiseen

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu päivittäisiin toimintoihin sekä kotona että kodin ulkopuolella. Avustaja voi auttaa perusasioissa kuten henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa, ruuanlaitossa ja liikkumisessa, mutta yhtä hyvin myös harrastus- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Kuka myöntää henkilökohtaisen avun?

Henkilökohtaisen avun myöntää kunnan tai kaupungin sosiaalitoimen sosiaalityöntekijä kirjallisesta hakemuksesta. Henkilökohtaista apua myönnetään, mikäli ehdot avun saamiseksi täyttyvät.

 

Kenelle henkilökohtaista apua myönnetään?

Henkilökohtaista apua myönnetään vammaisille henkilöille. Vammaisilla tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista.


Kuka henkilökohtaisen avun myöntää?

Henkilökohtaisen avun myöntää henkilön hakemuksesta asuinkunnan sosiaalityöntekijä erillisellä päätöksellä. Hakemus on kirjallinen. Henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit täyttävällä vammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hän omasta mielestään sitä tarvitsee.

Henkilökohtaisen avun hakeminen saattaa joskus olla haastavaa. Lue, mitä hakemuksen kirjoittamisessa on hyvä ottaa huomioon.

 

Hyvin täytetty hakemus on tärkeä 

Henkilökohtaisen avun hakeminen voi olla hankalaa. Samalla se on kriittinen hetki: sen perusteella sosiaalitoimisto päättää avun tarpeesta ja avustamistunneista. Heinä-elokuussa 2014 tekemämme tutkimuksen mukaan lähes puolet (48 %) henkilökohtaista apua kertoi, että hakemusta laatiessaan olisi tarvinnut apua hakemuksen täyttämiseen.

Huomioi hakemusta laatiessasi:

 • Täytä kaikki tiedot tarkasti, jotta hakemusta ei tarvitse myöhemmin täydentää
 • Kuvaa kaikki vammat tai sairauden tarkasti
 • Liitä tarvittaessa mukaan lääkärinlausunnot ja todistukset
 • Kuvaa yksityiskohtaisesti, miten vamma tai sairaus rajoittaa tai haittaa elämääsi
 • Kirjaa oma arviosi henkilökohtaisen avun tarpeesta päivittäisissä toiminnoissa
 • Kirjaa oma arviosi henkilökohtaisen avun tarpeesta harrastuksissa, tapahtumiin
 • osallistumisessa sekä ihmissuhteiden ylläpitämisessä
 • Kuvaile tarkasti ja riittävän monipuolisesti millaista apua tarvitset ja mihin asioihin tarvitset avustamista
 • Kysy neuvoa, mikäli et tiedä tai olet epävarma hakemusta täyttäessäsi

 

Henkilökohtaisen avun hakeminen saattaa joskus olla haastavaa. Mikäli tarvitset apua henkilökohtaisen avun hakemiseen, ole meihin yhteydessä - autamme mielellämme.

Elä täysii! -klubi

Elä täysii! -klubi on syksyllä 2014 perustettu vammaisille, pitkäaikaissairaille ja liikuntarajoitteisille ihmisille suunnattu klubiyhteisö. Järjestämme mukavia tapahtumia ympäri Suomea. Liity mukaan!

Tutustu klubiin ja kurkkaa seuraavat tapahtumat

Seuraa meitä