PARODONTIITTI ON YLEINEN TULEHDUSSAIRAUS

Parodontiitti eli hampaiden kiinnityskudostulehdus on yleinen tulehdussairaus aikuisväestössä. 

Varaa aika hammastarkastukseen numerosta 09 7597 7356

Mistä parodontiitti johtuu?

Tulehdus syntyy, kun suun mikrobistossa elävät taudinaiheuttajabakteerit pääsevät rikastumaan ikenen alaisissa bakteeripeitteissä. Tuolloin kudoksiin syntynyt tulehdustila tuhoaa vähitellen hammasta ympäröiviä pehmytkudoksia, hampaan juuren pintaa, leukaluuta ja näitä yhdistäviä sidekudossäikeitä. Parodontiitti voi rajoittua vain yhden hampaan alueelle tai pahimmillaan jopa suureen osaan hampaistoa. Parodontiitti jättää pysyviä kudosvaurioita toisin kuin ientulehdus eli gingiviitti.

Hoitamaton parodontiitti heikentää yleisterveyttä

Parodontiitti etenee hitaasti vähäisin, jopa olemattomin oirein ja on siksi alidiagnosoitu sairaus ja jää usein hoitamatta. Säännölliset hampaiden tarkastukset ovat tarpeen, jotta parodontiitti tunnistetaan ajoissa. Hoitamattomana tauti voi johtaa hampaiden menetyksiin, vaurioittaen koko hampaistoa.

Hoitamaton parodontiitti heikentää myös yleisterveyttä ylläpitämällä elimistön systeemistä tulehdustilaa. Veren suurentuneet tulehdusarvot ja parodontiitin patogeenialtistus lisäävät sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Vahvin tutkimusnäyttö on parodontiitin vaikutuksesta ateroskleroosiin ja sepelvaltimosairauteen. Toisaalta parodontiitin hoito vähentää systeemistä tulehdustilaa ja parantaa tyypin 2 diabeetikon glukoositasapainoa.

Mitkä ovat parodontiitin riskitekijät?

Riski sairastua parodontiittiin on yksilöllinen. Yksilötasolla altistavia tekijöitä ovat huono suuhygienia, tupakointi, erityisesti huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes,  eräät muut yleissairaudet ja niiden lääkitykset, miessukupuoli, perinnöllinen alttius ja huono sosioekonominen asema.

Hammastasolla parodontiitille altistavat syventynyt ientasku, kiinnityskato ja luukato, plakkia keräävät kohdat kuten hammaskivi, kruunujen ja täytteiden reunat ja ylimäärät, irtoproteesit, furkaatiot ja anatomiset poikkeavuudet, traumaattinen purenta sekä parodontiitin aiheuttajabakteerit.

Miten parodontiitin tunnistaa?

Ienverenvuoto hampaita puhdistettaessa on merkki tulehduksesta. Tällöin ikenet usein myös punoittavat ja ovat turvonneet. Pitkälle edennyt kiinnityskudosten kato näkyy hampaissa selvemmin: hampaat voivat liikkua, etuhampaiden väleihin syntyy rakoja, ja ientaskuista voi tulla märkävuotoa. Myös pahanhajuinen hengitys saattaa johtua parodontiitista.

On huomattava, että tauti voi olla pitkään oireeton ja edellä mainitut tulehduksen merkit saattavat puuttua vaikeassakin parodontiitissa. Tästä syystä parodontiitin havaitseminen on vaikeaa ja se todetaan esimerkiksi perustutkimuksen ientaskumittauksessa. Syventyneet ientaskut ja ienverenvuoto voivat olla merkkejä aktiivisesta tulehduksesta. Hampaiden röntgenkuvauksessa havaitaan mahdollinen luukato.

Parodontiitin ehkäisy ja omahoito

Parodontiittia voi ehkäistä huolehtimalla hampaiden hyvästä puhdistuksesta ja välttämällä tupakointia. Harjaksi suositellaan sykkivää, edestakaista kiertoliikettä tekevällä harjaspäällä varustettua sähköhammasharjaa, sillä se vähentää hampaiden bakteeripeitteitä ja ientulehdusta tehokkaammin kuin tavallinen hammasharja.

Parodontiitin hoidossa suositeltavin väline hammasvälien puhdistamiseksi on hammasväliharja, mutta myös hammastikkua tai lankaa voi käyttää. Yleissairautta kuten diabetesta sairastavien tulee huolehtia, että sairaus on hyvässä hoitotasapainossa.

Suun terveydenhuollon ammattilaisen tekemä kiinnityskudosten tutkimus on erittäin oleellinen osa taudin löytämistä jo sen varhaisessa vaiheessa, koska tauti itsessään voi olla oireeton. Varsinkin riskiryhmään kuuluvilla, kuten tupakoitsijoilla ja diabetesta sairastavilla, taudin varhainen toteaminen auttaa hyvän ja pysyvän hoitotuloksen pääsemiseen.

Miten parodontiittia hoidetaan?

Ennen varsinaisen hoidon aloittamista potilaalle kerrotaan taudin luonteesta, riskitekijöistä ja niiden merkityksestä taudin etenemiseen. Potilaan kanssa käydään yhdessä läpi sopivimmat kotihoitovälineet ja puhdistustekniikka. Hoito on ryhmätyötä, ja siihen osallistuvat hammaslääkäri, suuhygienisti ja potilas itse. On tärkeää, että sairastunut itse sitoutuu suun ja hampaistonsa säännölliseen omahoitoon.

Hoidon ensisijaisena tavoitteena on pysäyttää infektio ja estää kudostuhon eteneminen. Tämä tapahtuu poistamalla bakteeripeitteet ja niitä ylläpitävät tekijät, kuten hammaskivi, hampaiden pinnoilta. Vaikean parodontiitin hoidossa saatetaan perushoidon lisäksi tarvita mikrobilääkitystä, leikkausta tai molempia sekä purennan kuntouttamista. Mikäli taudinkulkuun puututaan jo ensimmäisten merkkien ilmaantuessa, hoitotulos voi olla pysyvä ilman merkittäviä kudosvaurioita.

Hoitamattoman parodontiitin seurauksena voidaan menettää hampaat. Se myös pitää yllä elimistön tulehdustilaa, mikä puolestaan lisää muun muassa sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Hoidon hinta riippuu taudin luonteesta ja siitä, missä vaiheessa se todetaan.