JUURIHOITOA EI TARVITSE PELÄTÄ

Juurihoidolla pyritään säilyttämään hammas, jonka ydin on vahingoittunut. Varaa aika ONNI hammaslääkärille konsultaatioon.

 

Juurihoidon tavoitteena on säilyttää hammas, jottei hammasproteesiin tai hammasimplanttiin eli keinojuureen tarvitsisi turvautua. Mikäli pitkäaikainen hampaiden reikiintyminen on aiheuttanut hampaan ytimen tulehduksen, on juurihoito tarpeen. Tämä vaatii yleensä kaksi erillistä hoitokertaa.

Milloin juurihoitoa tarvitaan?

Hammas, jonka ydin on vahingoittunut, alkaa usein aikanaan vaivata. Hammas voi olla oireeton kuukausia, joskus jopa vuosia. Tulehtunut ydin aiheuttaa muita terveyteen liittyviä riskejä, minkä vuoksi hampaat tulee hoitaa ennen suurempia leikkauksia. Tällaisia leikkauksia ovat muun muassa polvi- tai lonkkaproteesileikkaus tai sydänleikkaus. Hampaat tulee siten hoitaa riittävän ajoissa ennen tulevaa leikkausta.

Hampaan ydin koostuu hermoista ja verisuonista, jotka ovat juurikanavissa. Vaurion syynä ovat useimmiten samat kuin hampaiden reikiintymistä aiheuttavat bakteerit. Reikiintymisen edettyä pitkälle, bakteereja pääsee normaalisti bakteerittomaan hammasytimeen aiheuttaen tulehduksen. Mikäli tulehdus jatkuu pitkään, voi tulehdus levitä myös juuren ympäristöön. Hammasydin voi vahingoittua myös tapaturmaisesti tai purentarasituksen aiheuttaman hampaan lohkeaman seurauksena.

Miksi juurihoito?

  • Hampaan säilyttäminen
  • Kivun poistaminen
  • Tulehduksen pysäyttäminen

Mitä oireita tulehtunut hammasydin aiheuttaa?

Tulehtuneen hammasytimen yleisimpiä oireita on hammassärky. Kipu voi alkuvaiheessa olla luonteeltaan sykkivää. Kylmä tai kuuma usein pahentaa kipua. Tilan pahentuessa särky voimistuu ja joskus tulehdukseen voi liittyä kuumetta.

Joskus hammasytimen tulehdus etenee ilman oireita. Tulehdus todetaan oireiden perusteella tai röntgentutkimuksen perusteella. Oireetonkin hammasytimen tulehdus tulee hoitaa. Mitä aikaisemmin oireetonkin tulehdus röntgentutkimuksen perusteella havaitaan, sen parempi ennuste juurihoidolla on.

Miten juurihoito toteutetaan?

Hampaan ytimen tulehdus uhkaa hammasta ja juurihoidon tavoitteena on säilyttää hammas. Toimenpide suoritetaan puudutuksessa tai jopa sedaatiossa.  Erillisiä toimenpidekäyntikertoja tarvitaan yleensä kaksi.

Hampaan ytimen tulehdus hoidetaan juurihoidolla, mikäli ennuste on riittävän hyvä. Ensin hammas puudutetaan ja tulehtunut ydin poistetaan. Hampaan juurikanavat desinfioidaan huuhteluliuoksella ja juurikanavat hoidetaan kanavaan asetettavalla lääkeaineella. Juurihoidettu hammas täytetään erityisellä juurentäyttömateriaalilla, jotta bakteerit eivät pääse asettumaan niihin. Lopuksi hammas paikataan tai kruunutetaan.

Montako hoitokäyntiä tarvitaan?

Yleisimmin hoitokertoja tarvitaan kaksi tai kolme, varsinkin jos hampaan ydin on infektoitunut kokonaan eli ytimessä kasvaa bakteeri. Pääsääntöisesti hoitokertojen väli on muutamia viikkoja, jotta hammasydin ehtisi alkaa parantua.

Juurikanavien lukumäärä vaikuttaa juurihoidossa tarvittavaan aikaan. Takahampaissa juurikanavia on useimmiten kolme tai enemmän, minkä vuoksi takahampaiden juurihoito kestää pidempään kuin yksijuurisissa etuhampaissa.

Miten ehkäistä juurihoidon tarve?

Hoitamalla hampaita säännöllisesti sekä käymällä säännöllisesti hammaslääkärin hammastarkastuksessa autat ehkäisemään reikien syntymistä ja samalla juurihoidon tarvetta. Tutustu myös omahoidon ohjeisiin.

Onnistuuko juurihoito aina?

Juurihoito tehdään ainoastaan, mikäli sen odotetaan säästävän hampaan tai on muulla tavoin perusteltua. Valitettavasti juurihoito ei aina takaa hampaan säästymistä. Hammas joudutaan poistamaan, jos hampaan ytimen tulehdus on edennyt liian pitkälle.

Paljonko juurihoito maksaa?

Yksittäisen hampaan juurihoito maksaa keskimäärin noin 200 € (yksijuuriset) – 500 € (kolmejuuriset). Hammaslääkäri tekee kustannusarvion ensimmäisellä hoitokäynnillä.