HAMPAIDEN RÖNTGENKUVAUS

Huolellinen diagnoosi on meille ONNIssa laadukkaan hammashoidon kulmakivi. Hoidon suunnittelussa hyödynnämme monipuolisesti korkeatasoista kuvantamista. Sinulle tämä tarkoittaa usein varhaisempaa hoitoa ja säästöä kustannuksissa.

Varaa aika hammaslääkäriin numerosta 09 7597 7356

Hammasröntgen

Digitaalinen kuvantaminen on parantanut merkittävästi hammashoidon diagnostiikkaa ja potilasturvallisuutta. Huolellinen diagnoosi on laadukkaan hammashoidon kulmakivi. Apuna käytetään usein hammasröntgenkuvausta. 

ONNI hampaalla käytämme kuvantamiseen uusimpia huippuluokan röntgenlaitteita. Yleisempien panoraamaröntgenkuvausten lisäksi meillä on valmiudet myös 3D-kuvantamiseen. 3D-röntgenkuvaus mahdollistaa aiempaa huomattavasti tarkemman diagnostiikan ja sitä myötä merkittävästi paremman hoidon suunnittelun. Nykyisillä matalan sädeannoksen kuvauksilla röntgenkuvat voidaan ottaa murto-osalla aiemmasta säderasituksesta.

Miksi hampaiden röntgenkuvia otetaan?

Hampaiden röntgenkuvaus on laajasti käytetty hammashoidossa, sillä se on yksi parhaimpia tutkimusmenetelmiä suusairauksien havaitsemiseen. Röntgenkuvauksen avulla pystytään näkemään esimerkiksi hampaiden välissä olevat reiät, parodontiitti eli hampaan kiinnityskudoksen tulehdus sekä hampaan juurten tulehdukset.

Monet suun sairaudet aiheuttavat muutoksia myös hampaisiin ja leukaluuhun. Hammaskiilteen ja leukaluun sisällä olevat sairaudet ja tulehdukset eivät ole silmin havaittavissa. Niinpä näiden osalta diagnostiikassa käytetään hampaiden alueiden röntgenkuvausta. Röntgentutkimus on muihin tutkimusmenetelmiin nähden helppo, luotettava ja tarkka.

Kuka lähettää hampaiden röntgenkuvaukseen?

Päätöksen hammasröntgenkuvauksen tarpeellisuudesta tekee aina potilasta hoitava hammaslääkäri. Röntgentutkimukseen tarvitaan aina lähete hammaslääkäriltä tai lääkäriltä.

Millaisia röntgenkuvia hampaista otetaan?

Hammashoidon röntgenkuvat keskittyvät hampaiden ja niihin liittyvien kudosten kuvaamiseen. Hampaiden lisäksi tällaisia ovat muun muassa:

  • Poskiontelot
  • Sylkirauhaset
  • Kasvojen luut
  • Leukanivelet

Röntgenkuvauksen suorittaa röntgenin käytön koulutuksen saanut hammashoitaja, suuhygienisti tai hammaslääkäri. Korkeatasoinen röntgenlaitteisto ja kokeneet radiologian erikoishammaslääkärit tukevat suun sairauksien tarkkaa diagnostiikkaa.

ONNI hampaan röntgenpalvelut
 • Periapikaalikuvaus
 • Bite-Wing -röntgenkuvaus
 • Panoraamakuvaus (OPTG-kuvaus)
 • Kartiokeilatietokonetomografia (3D -röntgenkuvaus)
 • Nenän sivuonteloiden kartiokeilatietokonetomografia

Valtaosa otettavista röntgenkuvista koskee yksittäisiä hampaita. Sen vuoksi tavallisimpia kuvia panoraamakuvien lisäksi ovat hampaan tai hampaiden periapikaalikuvat. Tätä käytetään hampaiden reikiintymisen eli karieksen, kiinnityskudoksen sairauksien eli parodontiitin ja hampaan juurten tulehduksen havaitsemiseen.

Röntgenkuvan ottamisessa käytetään pientä, noin 3 – 4 cm kokoista röntgenfilmiä, joka viedään suuhun pidikkeen avulla. Röntgenputki tuodaan hampaan viereen kuvausalueelle ja röntgensäteet valottavat röntgenfilmiä. Kuvattavana voi olla yksittäinen hammas tai muutamia vierekkäisiä hampaita.

Bite-Wing -röntgenkuvaus

Bite-Wing -röntgenkuva on myös hyvin yleinen hammaslääkärin käyttämä tutkimusmuoto. Se soveltuu erityisesti hammasvälien ja vanhojen hammaspaikkojen alaisen karieksen löytämiseen.

Panoraamakuva (OPTG-kuvaus)

Panoraamaröntgenkuva hampaista on hammaslääkärille tärkeä työkalu piilevien suun sairauksien diagnosoinnissa. Panoraamakuvalla eli ortopantomogrammilla tutkitaan koko hampaiston ja leukaluiden tilaa. Kuvassa näkyvät myös poskiontelot. Panoraamakuva ei ole yhtä tarkka kuin periapikaalikuva tai Bite-Wing -kuva, mutta sillä saadaan kuvattua kaikki hampaat yhdellä kuvauksella. Joskus kuvausta joudutaan tarkentamaan yksittäisen hampaan kuvilla.

Panoraamakuvausta käytetään muun muassa viisaudenhampaiden poiston tarvetta arvioitaessa. Yhteensä Suomessa tehdään noin 400 000 panoraamatutkimusta vuosittain.

Kartiokeilatietokonetomografia (3D-röntgenkuvaus)

Joissain tapauksissa on tärkeen ottaa suun alueesta kartiokeilatietokonegrafiakuva (KKTT). Kuvauksesta muodostetaan tarkka kolmiulotteinen röntgenkuva. Tutkimusta käytetään erityisesti hammasimplanttien asentamisen suunnitteluun, hampaan poistoa harkitessa sekä hampaiden tai leukaluun vammojen tutkimuksiin.

Kolmiulotteista röntgenkuvaa tarvitaan usein täydentävänä tutkimuksena osana kokonaisvaltaista hoidon suunnittelua. Tutkimuksen tarpeen arvioi aina erikoishammaslääkäri tai lisäkoulutuksen saanut hammaslääkäri.

Mitä hammasröntgenistä voidaan nähdä?

Suun alueen röntgenkuvista voidaan havaita muun muassa seuraavia suun sairauksia:

 • Karies eli hampaiden reikiintyminen
 • Hampaan kiinnityskudoksen tulehdus eli parodontiitti
 • Hampaan juurten tulehdus
 • Poskiontelotulehdus
 • Hammasröntgenkuvan lausunto

Joskus hammasröntgenkuvat on syytä lausua erikoishammaslääkärin toimesta. Tällä halutaan varmistua siitä, että röntgenkuvien tulkinta on korkealaatuista ja kaikki röntgenkuvilla tunnistettavat hammassairaudet saadaan kiinni mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Erikoishammaslääkäri käy läpi hampaiden röntgenkuvan huolellisesti ja järjestelmällisesti, jotta vähäisetkään muutokset eivät jää huomaamatta. Hän laatii lopuksi röntgenlausunnon, jonka avulla hoitava hammaslääkärin on helpompi suunnitella ja toteuttaa hampaiden hoitoa. Kysy lisää hampaiden röntgenkuvauksesta hammaslääkäriltäsi.

Paljonko hammasröntgenistä aiheutuu säteilyä?

Kun suun alueen röntgenkuvausta toteutetaan, pidetään säteilyannos aina niin matalana kuin tarvittavan kuvaustarkkuuden saavuttamiseksi on mahdollista. Vaikka röntgenkuvauksesta aiheutuvat säteilyannokset ovat hyvin pieniä, pyritään tarpeetonta säteilyaltistusta aina välttämään. Niinpä hammaslääkäri aina arvioi tapauskohtaisesti kuvauksen tarpeellisuuden.

Kuvattaessa röntgenkuvauksella suun aluetta, tulee kilpirauhanen suojata säteilyltä. Raskaana olevan naisen sikiöön kohdistuva säteily on tutkimusten mukaan häviävän pieni, joten kuvaus voidaan suorittaa myös raskaana oleville, mikäli siihen on tarvetta.

Hammasröntgenistä aiheutuva säteily:

 • Periapikaalikuva yhdestä hampaasta: noin 0,01 millisievertiä (mSv), joka vastaa noin vuorokauden aikana ympäristöstä saatavaa taustasäteilyä.
 • Panoraamakuvaus: noin 0,02 mSv, joka vastaa parin päivän aikana ympäristöstä saatavaa taustasäteilyä.
 • 3D-röntgenkuva: noin 0,005-0,150 mSv, joka vastaa noin noin ½ – 1½ päivän aikana ympäristöstä saatavaa taustasäteilyä.

ONNI hampaan säteilyn käytöstä vastaava johtajana toimii hammaslääkäri Jaana Vallo. Henkilöstön ja hammaslääkäreiden ammattitaitoa röntgentutkimusten ja säteilysuojelun osalta ylläpidetään säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.