Olet tässä: ONNI terveys / ONNI blogi / Julkinen vs yksityinen sektori – vastakkainasettelua vai yhteistyötä?

Julkinen vs yksityinen sektori – vastakkainasettelua vai yhteistyötä?

JAA SOMESSA:

rekry-home-2

Uusi hallitus näyttää jatkavan sote-uudistuksen valmistelua viime vaalikaudella määriteltyjen tavoitteiden mukaan. Nämä ovat edelleen tärkeitä tavoitteita, vaikka ne vaalikauden aikana tuntuivatkin hukkuvan pienempien yksityiskohtien alle: palveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen sekä kustannusten hillintä. Uuden hallitusohjelman mukaan palvelut tuotettaisiin pääosin julkisena palveluna aikaisemman avoimemman kilpailun sekä yksilön valinnanvapauden painottamisen sijasta. Rakenteellisesti ratkaisu perustuu edelleen itsehallinnollisten maakuntien varaan.

 

Yksityinen sektori palveluiden tuotannossa

Hieman epäselväksi tällä hetkellä jää se, miten yksityisen sektorin toimijoita on tarkoitus hyödyntää palveluiden tuotannossa. Näemme asian etenkin suun terveydenhuollon puolella siten, että työvoimaa voidaan lisätä ja palveluita parantaa kehittämällä yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Suomeen on jo syntynyt merkittävä yksityinen osuus terveydenhuollossa. Energiaa ei kannata enää hukata siihen, miten tätä osuutta supistetaan, vaan siihen miten yksityistä sektoria voidaan käyttää paremmin hyödyksi. Me ONNI terveydellä lähdemme siitä, että haluamme toimia ennen kaikkea julkisen sektorin kumppanina – emme kilpailijana. Kumppanuus mahdollistaa palveluiden räätälöinnin kunkin asiakkaan tarpeiden sekä paikallisten erityispiirteiden perusteella.

 

Mikäli energiaa käytetään väärään asiaan, olemassa olevat ongelmat vain syvenevät. Toimiva ja ennen kaikkea ennalta ehkäisevä terveydenhuoltojärjestelmä on myös iso osa työllisyyden sekä eläkeiän nostamisen ratkaisussa. Kokemuksiemme perusteella suun terveydenhuollossa ongelmat liittyvät usein – kuten muussakin perusterveydenhuollossa – resurssipulaan. Ympäri Suomea hammashoitojonot ovat pitkät, vaikka nykyinen virkapohja olisikin täysi. Jonot toisaalta säilyvät hallinnassa – hoitotakuun piirissä – mutta ne eivät myöskään lyhene. Selittäviä tekijöitä tähän ovat potilasmäärien kasvu sekä hoitoaikojen pidentyminen. Huonoimmassa tapauksessa korjausvelka kasvaa ja tämä taas johtaa entistä pidempiin hoitojaksoihin. Kierrettä on siis vaikea katkaista ilman lisäkäsiä.

 

Palvelutuotannon räätälöiminen

Lisäkäsien hankkiminen on mahdollista yksityistä sektoria hyödyntämällä. Tällöin työvoimaa voidaan lisätä joustavasti, lisäämättä kuitenkaan omia työnantajan velvoitteita – usein jo valmiiksi kuormittuneeseen henkilöstöhallintoon. Myös laajempia palvelukokonaisuuksia voidaan tuottaa yksityisen sektorin avustuksella. Esimerkiksi palveluaikojen laajentaminen ilta-aikoihin tai viikonloppuihin voidaan toteuttaa yksityisen sektorin joustavuutta hyödyntäen. Tällöin ilta-aikaan ja viikonloppuisin tyhjänä olevat hoitotilatkin saadaan tehokkaampaan käyttöön.

 

Toimivassa yhteistyössä palveluntuotanto voidaan räätälöidä juuri paikallisten tarpeiden mukaiseksi. Pienimmillään tämä voi tarkoittaa, vaikka sitä, että lisäkäsiksi hankittavan hammaslääkärin työnkuva määritellään parhaiten paikallisia tarpeita palvelevaksi. Viimeisen vuoden aikana olemme esimerkiksi räätälöineet ostopalveluhammaslääkärimme työnkuvia lapsipotilaisiin ja hampaan poistoihin painottuviksi.

 

Jos – ja kun – tulevaisuudessa terveydenhuollon palveluiden tuottaminen siirtyy entistä leveämmille harteille, toivomme, että yksityistä sektoria hyödynnetään kumppanina tehokkaaseen palveluntuotantoon. Mallia voidaan osin ottaa yrityselämästä: suuryrityksetkin pyrkivät rakentamaan kestäviä kumppanuussuhteita toimivien tuotteiden kehittämiseksi. Miksei julkinen sektori voisi toimia samoin periaattein? Toimivassa kumppanuussuhteessa myös laatu paranee väistämättä. Tällöin myös potilaat voittavat.


Jos haluat tietää lisää ONNI terveyden suun terveydenhuollon palveluista ja ratkaisuista, ole meihin yhteydessä.


ONNI terveys on osa Med Group -konsernia. Med Group Oy on Tradeka-Yhtiöt Oy:n 100% omistama kotimainen terveys- ja hoivapalvelutuottaja. Tarjoamme lääkäreille, hammaslääkäreille, sairaanhoitajille ja suuhygienisteille kiinnostavia työmahdollisuuksia houkuttelevin työehdoin kaikkialla Suomessa.

Tilaa uusimmat blogiartikkelit suoraan sähköpostiisi!

Haluatko tiedon uusista ONNI blogiartikkeleista ja tapahtumista?
Täytä lomake, niin saat jatkossa artikkelit kerran kuukaudessa suoraan sähköpostiisi.